Przejdź do sklepu

Regulamin sklepu internetowego MIGALOO HOME
z dnia 15.09.2016

I. Warunki ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Moka design Monika Błaszkowska z siedzibą w Bojanie przy ul. J.Wybickiego 104, 84-207 Bojano, numer NIP: 958-128-45-57, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.migaloohome.com. Adres korespondencyjny firmy: Moka design ul. J.Wybickiego 104 84-207 Bojano.
 2. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.migaloohome.com jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 3. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży.
 4. Zawartość sklepu internetowego www.migaloohome.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

II. Definicje

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego,

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.migaloohome.com, umożliwiający składanie zamówień na dostawę towaru,

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z firmą Moka design Monika Błaszkowska za pośrednictwem sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Opłata manipulacyjna – opłata wysokości 2% wartości brutto towaru, naliczana w przypadku wartości zamówienia równego lub przekraczającego kwotę 5000 zł brutto(w walucie obcej w przeliczeniu po średnim kursie NBP z danego dnia) w sytuacji dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24

III. Dane Klienta

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Moka design Monika Błaszkowska nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 2. Moka design Monika Błaszkowska zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.migaloohome.com, są przetwarzane przez Moka design Monika Błaszkowska w Koleczkowie, przy ul. Jeziornej 22. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.migaloohome.com w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 4. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 5. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w sklepie internetowym Migaloohome. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać firmę Moka design Monika Błaszkowska na piśmie wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres email: info@migaloohome.com niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

IV. Zakupy

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Migaloohome można składać 24h/dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13.00, soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub towary, które zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w sklepie internetowym Migaloohome. Formularz składania zamówienia, służy do określenia:
  • adresu dostawy,
  • sposobu dostawy,
  • sposobu dokonania płatności za towar,
  • danych do wystawienia faktury jeżeli taka ma być wystawiona.
 4. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie internetowym  Migaloohome, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, sklep przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez sklep internetowy Migaloohome informacji o akceptacji zamówienia.
 6. W celu anulowania niezrealizowanego zamówienia, należy wysłać na adres email: info@migaloohome.com w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia informację o rezygnacji z zakupu. Zwrot należności za zakup zostanie uiszczony na konto, z którego została dokonana wpłata za towar w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
 7. Przy anulowaniu zakupu powyżej 5000 zł brutto (równowartość w obcej walucie liczona po średnim kursie NBP z danego dnia), koszt opłaty manipulacyjnej poniesie Kupujący (pkt. I).
 8. Klient jest informowany o bieżącym statusie realizacji zamówienia drogą elektroniczną.

V. Płatność

 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego Migaloohome są podawane w polskich złotych (PLN), euro (EUR) oraz dolar amerykański (USD) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Sklep internetowy Migaloohome oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  • przedpłata na rachunek bankowy Moka design Monika Błaszkowska, w tym także za pośrednictwem systemu płatności drogą elektroniczną Przelewy24
  • gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta osobiście na własny koszt w siedzibie firmy Moka design Monika Błaszkowska.

VI. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (wyprodukowanie towaru, kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki),
  • czas dostawy, zależny jest od wybranego sposobu dostarczenia.
 2. Sklep Migaloohome zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 10 dni roboczych. W przypadku opóźnienia, Klient zostanie poinformowany droga mailową o nowym terminie dostawy. Towar powinien dotrzeć do Klienta w ciągu 48 godzin na terenie Polski od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych. Czas dotarcia towaru poza granice Polski będzie każdorazowo określany przy składaniu zamówienia. W przypadku zamówień realizowanych formą płatności za pobraniem, zamówienie realizujemy natychmiast po otrzymaniu jego potwierdzenia od Klienta, przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy.
 3. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Klienta lub dane te są nieprawdziwe. Do wysyłanego towaru dołączana jest na życzenie faktura VAT. Koszty przesyłki są każdorazowo wyliczane na podstawie ilości oraz wymiarów wszystkich zamówionych produktów.
 4. Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www. migaloohome.com, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.
 5. Czas otrzymania przesyłki zależy od wybranej formy płatności.
 6. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku braku dowodu zakupu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków. Odbiorca potwierdza również dokument WZ załączony do przesyłki w przypadku odbioru osobistego.
 7. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacji posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem. W razie konieczności należy spisać protokół reklamacyjny i natychmiast skontaktować się ze sklepem. Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie zawartości przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt firmie kurierskiej i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Kurier ma obowiązek przyjechać i spisać protokół dotyczący zgłoszonej szkody.

VII. Zwrot towaru

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn poprzez wysłanie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub na skrzynkę email: info@migaloohome.com oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi.
 2. Klient jest zobowiązany zwrócić towar w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłać towar przed jego upływem.
 3. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c. ).
 5. Klient odsyła Towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 6. Sklep internetowy dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli wartość zakupionego towaru wyniesie 5000 zł brutto (w walucie obcej w przeliczeniu po średnim kursie NBP) i więcej, Klient poniesie opłatę z tytułu kosztów manipulacyjnych (patrz pkt II)

VIII. Rękojmia i Gwarancja

 1. Moka design Monika Błaszkowska odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Wszelkie towary sprzedawane przez firmę Moka design Monika Błaszkowska są produktami fabrycznie nowymi i objęte są 12 miesięczną gwarancją.
 3. W razie reklamacji zakupiony towar prosimy przysyłać na adres korespondencyjny firmy. Do przesyłki należy dołączyć także kopię lub oryginał dowodu zakupu wraz z opisem usterki.
 4. Moka design Monika Błaszkowska prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem skrzynki email: info@migaloohome.com. Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych towarów powinny być nam zgłoszone, wówczas wstępnie zdiagnozujemy usterkę, ponieważ zdarza się, iż przyczyna za nieprawidłowe działanie sprzętu tkwi w niewłaściwej instalacji. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania  towaru nie będzie możliwe, poinformujemy Klienta o dalszym postępowaniu.
Aktualizowanie...
 • Brak produktów w koszyku.